กศน.ตำบลสระคู http://sakoo.siam2web.com/
 
กศน.ตำบลสระคู เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
กศน.ตำบล
กศน.ตำบลนาใหญ่
กศน.ตำบลน้ำคำ 
กศน.ตำบลสระคู
กศน.ตำบลดอกไม้
กศน.ตำบลหินกอง
กศน.ตำบลทุ่งกุลา
กศน.ตำบลทุ่งหลวง
กศน.ตำบลทุ่งศรีเมือง
กศน.ตำบลจำปาขัน
กศน.ตำบลช้างเผือก
กศน.ตำบลหัวช้าง
กศน.ตำบลบ่อพันขัน
กศน.ตำบลเมืองทุ่ง
กศน.ตำบลหัวโทน
กศน.ตำบลห้วยหินลาด
 
เศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
   
นางสาวเครือทิพย์ โพชนะจิต
หัวหน้า ครู กศน.ตำบลสระคู
 

       นางนงเยาว์ สายุทธ
  ครู กศน.เทศบาลสุวรรรภุมิ

 
 
 
 
 
 
 


 

กิจกรรมสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์


     กศน.สระคูจัดกิจกรรมสอนเสริม       
วิชวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น                โดย นางจารุวรรณ  พรมมา

 นิเทศติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ   การเพาะเห็ด บ้านหนองหว้า

 

 

 กิจกรรมพบกลุ่นักศีกษา

 

พบกลุ่มนักศึกษาวันอังคารและพฤหัสบดี ณ กศน.ตำบลสระคู บ้านหนองหว้า หมู่ที 14 

การประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลสระคู
 

 

 

 

นักศึกษาประเมินเทียบระดับ  รุ่นที่1       กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ กศน.ตำบลสระคู

* การจัดทำแฟ้มประสบการณ์โดยมีครูที่ปรึกษา  *การรับการประเมินอาชีพ / การสอบ        *การสัมมนาวิชาการ


 

 

 

 

 

 

     การนิเทศติดตามการดำเนินงาน กศน.ตำบลสระคู          จากต้นสังกัด  โดยท่านผอ.ภุมิสิทธิ์ โพธิ์แสง    และคณครู กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ    ภาคเรียนที่ 1/2554

 

ครู กศน.ตำบลสระคู ร่วมกับภาคีเครือข่าย เป็นวิทยากรยาเสพติด

และทำแผนชุดปฏิบัติการระดับตำบลร่วมกับ  ผู้นำในตำบลสระคู

วันที่ 5 สิงหาคม 2554

 

 

 
 

     ศึกษานิเทศก์ตรวจราชการการดำเนินของ กศน.ตำบลสระคู

วันที่ 9 มิถุนายน  2554     

                                                        

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 11,620 Today: 4 PageView/Month: 80

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...